Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Kopen en verkopen / Rechten en plichten / Leegstaande woningen / Leegstaande woningen - privéleven

Leegstaande woningen - privéleven

Bij de uitvoering van haar activiteiten moet de cel Bestrijding van de leegstand van het bestuur Brussel Stedelijke Ontwikkeling van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) noodzakelijkerwijs persoonsgegevens verwerken.

Bij de uitvoering van haar activiteiten moet de cel Bestrijding van de leegstand van het bestuur Brussel Stedelijke Ontwikkeling van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) noodzakelijkerwijs persoonsgegevens verwerken. De GOB stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en te beschermen. De GOB leeft zo de vereisten na van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (.pdf). De  verwerking van persoonsgegevens wordt door de cel Bestrijding van de leegstand gemeld aan de ambtenaar die belast is met de informatieveiligheid van de GOB. Deze ambtenaar zorgt dat de verwerking binnen de GOB conform de wet en de gedragsregels plaatsvindt. Met deze verklaring over de bescherming van het privéleven informeert de GOB u over de wijze waarop de persoonsgegevens waartoe de cel Bestrijding van de leegstand toegang heeft, worden verwerkt.

Persoonsgegevens - algemeenheden en gebruik

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het identificeren van de houders van onroerende rechten op gebouwen die ervan verdacht worden leeg te staan.
  • Het contacteren en ontmoeten van deze personen om oplossingen voor te stellen voor de leegstand.
  • De voortzetting van de aangevatte procedure volgens de bij wet vastgestelde regels.

De cel heeft deze gegevens nodig om het openbare beheersrecht te kunnen uitoefenen en ook om te kunnen corresponderen met de houders van onroerende rechten op gebouwen die ervan verdacht worden leeg te staan.

Toegangsrechten

Het bestuur beschikt over het recht op toegang tot persoonsgegevens afkomstig uit:

Document acties