Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Energiepremies 2013: steeds beter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiepremies 2013: steeds beter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onlangs keurde de Brusselse regering het energiepremiestelsel voor 2013 goed. De premies zullen talrijker, vereenvoudigd en nog voordeliger zijn.

Het eerste goede nieuws: in juli werden bepaalde premies drastisch verhoogd en deze verhoging blijft behouden. De verhoging kwam er om de rentabiliteit van de investeringen te garanderen na de federale beslissing om de belastingaftrek van energiebesparende investeringen af te schaffen.

Men voorziet nu:

  • + € 10/m² wanneer de isolatiedikte van het dak overeenstemt met de passiefnorm;
  • + € 30/m² voor driedubbele beglazing;
  • + € 100 tot + € 200 euro voor A+++-koelkasten of A-50%-droogkasten.


Daarnaast zitten er in het energiepremiestelsel voor 2013 tal van nieuwigheden:

  • bij renovaties wordt de premie voor passief- of lage-energiebouw vermeerderd met € 30/m²;
  • een nieuwe premie ‘volledige renovatie verwarmingsinstallatie’ werd ingevoerd, hoofdzakelijk met het oog op collectieve woningen: ze biedt een bonus van 20% ten opzichte van gecumuleerde individuele premies, op voorwaarde dat er sprake is van een combinatie van een nieuwe verwarmingsketel, een thermische regeling, een circulator met veranderlijke snelheid en een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.


Tot slot werden er meerdere vereenvoudigingen aangebracht:

  • vanaf 2013 zal er automatisch een bonus van 10% worden toegekend aan gebouwen die liggen in een Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie. Tot nog toe moest de aanvrager zelf de ligging van zijn goed controleren;
  • voortaan horen ook rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon, beschermde afnemers en aanvragers van een Brusselse Groene Lening automatisch tot de lage-inkomenscategorie.

 

Meer weten:

www.leefmilieubrussel.be

Contact:

Leefmilieu Brussel (BIM)
Tel. : +32 (0)2 775 75 75
info@leefmilieubrussel.be

 

Document acties