Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Het nieuwe organigram van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Het nieuwe organigram van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Door de heer Bruno Nys, Directeur-Diensthoofd Woonontwikkeling.

Onlangs werden de departementen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - GOB (voorheen « Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ») aanzienlijk gewijzigd: Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO), Brussel Mobiliteit (BM), Brussel Financiën en Begroting (BFB), Brussel Fiscaliteit (BF), Brussel Economie & Werkgelegenheid (BEW), Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) en tot slot Brussel Gewestelijke Coördinatie (BGC). De GOB beheert als  bestuursstructuur aangelegenheden die de Brusselse burger rechtstreeks aanbelangen en betrekking hebben op de meeste uiteenlopende beleidsdomeinen zoals werkgelegenheid, uitrustingen en infrastructuur, mobiliteit, gewestelijke financiën, begroting, huisvesting, plaatselijke besturen,…

De BGHM heeft de heer Bruno Nys, Directeur-Diensthoofd Woonontwikkeling op 11 december aanstaande te mogen verwelkomen voor een uiteenzetting over het departement waarvan hij aan het hoofd staat. Dat departement omvat de directies Stadsvernieuwing, Huisvesting en Gewestelijke Huisvestingsinspectie. Het betreft aangelegenheden die verband houden met zowel privé als openbare huisvesting waaronder sociale huisvesting.

De heer Nys zal het ook hebben over de bij het Gewest lopende structurele hervormingen zoals de modaliteiten voor de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen het Gewest en de lokale stakeholders, de hervorming van de gevelrenovatiepremies, het nieuwe programma « Herhuisvestingstoelagen » en de lopende denkoefening over de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV).

Waneer? 11-12-2014
van 11:45 tot 13:30
Waar? BGHM, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel, Conferentiezaal (4e verdieping)
Inschrijving & informatie Website van de BGHM

 

Document acties