Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Premies en steunmaatregelen / Huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting

Huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting

De huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten ter bekoming van een sociale huurwoning is een gewestelijke financiële steun die dient om een deel van de huur te dekken die sommige van deze huurders dragen..

Naar aanleiding van het coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast om uw en onze gezondheid te vrijwaren:

Alle activiteiten van dossierbehandelingen en huisvestingsbezoeken verlopen opnieuw zoals normaal.

MAAR:

 • De loketten blijven gesloten
   
 • Om ditt ongemak goed te maken:
   
  • ​Indienen van dossier of documenten:
   Stuur ze ons via e-mail op adil@sprb.brussels
   Bezorg ze ons via een aagetekende zending naar het gebruikelijke adres
    
  • Vragen over uw dossier:
   Contacteer ons per e-mail op adil@sprb.brussels
   U kunt ons elke ochtend van 9 tot 12 uur bellen op 0800/112.84

 

De huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting is een gewestelijke financiële steun die dient om een deel van de huur te dekken die sommige van deze betrokken huurders dragen.

Hoe verloopt de procedure?

De kandidaat-huurder dient bij zijn/haar sociale huisvestingsmaatschappij (de maatschappij waar hij/zij zich inschreef als kandidaat tot het bekomen van een sociale woning) na te gaan of zijn/haar gegevens in orde zijn en of hij/zij voldoet aan de basisvoorwaarden: genieten van tenminste 12 voorkeurpunten, wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet beschikken over een sociale woning.

 • Indien de kandidaat op dit ogenblik niet voldoet aan de basisvoorwaarden, dan heeft hij/zij op dit ogenblik geen recht op deze toelage.
   
 • Indien de kandidaat voldoet aan de basisvoorwaarden, dan heeft hij/zij misschien recht op deze toelage. En dan zal de sociale huisvestingsmaatschappij de administratie van Brussel Huisvesting hierover inlichten zodat er een dossier voor huurtoelage kan geopend worden.

Het bestuur stuurt, binnen 10 dagen na ontvangst van de gegevens, een deels vooraf ingevuld formulier naar de kandidaat-huurder. Daarna moet hij/zij het dossier (ondertekend en vervolledigd formulier + bewijsstukken) naar het bestuur sturen.

 • Indien uw dossier onvolledig is, dan meldt het bestuur dit schriftelijk aan de kandidaat-huurder. U beschikt dan over 30 kalenderdagen om het dossier in orde te brengen.
   
 • Indien het dossier volledig is, ontvangt de kandidaat-huurder een aangetekend schrijven van het bestuur met de beslissing of het dossier al dan niet werd aanvaard.

Algemene inlichtingen

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

De kandidaat-huurder moet op de dag van de indiening van het formulier beantwoorden aan bepaalde voorwaarden:

 • Geen sociale woning, gesubsidieerde woning of een woning van een familielid huren;
 • Genieten van tenminste 12 voorkeurrechten in het kandidatenregister voor een sociale woning;
 • Wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Beschikken over een jaarinkomen dat niet hoger is dan deze van het recht op maatschappelijke integratie;
  Welke inkomens worden meegerekend? inkomen van 2018 (aanslagjaar 2019); 
 • Niet genieten van een andere gewestelijk toelage. 
 • Een huurbedrag hebben dat een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt :

  De huurprijs van de gehuurde woning mag in 2021 de volgende bedragen niet overschrijden :
    - studio : 529,28 €
    - app. met 1 kamer : 614,96 €
    - app. met 2 kamers : 707,15 €
    - app. met 3 kamers : 863,33 €
    - app. met 4 kamers : 1.018,43 €
    - app. met 5 kamers en meer : 1.275,48 €
    - huis met 2 kamers : 863,33 €
    - huis met 3 kamers : 1.018,43 €
    - huis met 4 kamers en meer: 1.275,48 €

  De huurprijs van de gehuurde woning kan hoger zijn dan bovengenoemde bedragen in de volgende gevallen :
  - Een van de gezinsleden is ouder dan 65 jaar voor zover dat de huur niet hoger is dan 20% van de referentiehuurprijs;
  - wanneer de gehuurde woning minstens 3 slaapkamers bevat en de gezinssamenstelling een woning met 3 slaapkamers of meer verantwoordt (volgens de geschiktheidsnormen voor woningen van de herhuisvestingstoelage) en voor zover de huurprijs niet hoger is dan 20% van de referentiehuurprijs.

Hoeveel bedraagt de huurtoelage?

In 2021 bedraagt de maandelijkse toelage € 108,46.

Dit bedrag wordt verhoogd met € 10,84 per persoon fiscaal ten laste. Deze verhoging is beperkt tot 5 personen ten laste. Dit betekent een maximale tussenkomst van € 162,69 per maand.

De huurtoelage wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd.

De huurtoelage wordt met terugwerkende kracht betaald tot op de dag van de indiening van het formulier bij het bestuur.

Hoelang wordt de huurtoelage toegekend?

De toelage kan toegekend worden voor zover de huurtoelage bestaat en voor zover aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan en de verbintenissen worden nageleefd.

Elke twee jaar controleert het bestuur of aan het geheel van de voorwaarden wordt voldaan.
 

Heeft u hulp nodig?

 • Neem contact op met uw OCMW om u te helpen uw dossier na te zien op volledigheid (ondertekend en vervolledigd formulier + bewijsstukken) alsook om het dossier te verzenden naar het bestuur.
 • Neem contact op met uw familie, een naaste, een sociaal assistent…
 • Download de brochure

Wettelijke

 

Document acties