Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring heeft betrekking op de website www.huisvesting.brussels

Overeenstemming

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: A, AA en AAA.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 niveau AA. Wij werken aan de modernisering van onze oudste websites. Dit is een werk van lange adem en zou voor sommige bezoekers enkele ongemakken met zich kunnen meebrengen, waarvoor wij ons willen verontschuldigen.

Inhoud niet toegankelijk:

  • De huidige site voldoet alleen aan een eerdere versie van de toegankelijkheidsnormen. De site is in 2012 ontworpen met het Plone content management systeem. Dit systeem voldeed aan de naleving van de eerste versie van de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (1,0 AA-niveau).
  • Onze websites bevatten ontzettend veel documenten. Wij zijn ons ervan bewust dat deze niet altijd beantwoorden aan de gewenste toegankelijkheidsnorm, maar wij stellen alles in het werk om die situatie te verbeteren.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

  • We zijn van plan om in de loop van 2020 een nieuwe versie van deze website te lanceren. Wij werken eraan om deze nieuwe versie van de site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de verordening van 4 oktober 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van gewestelijke openbare instellingen en gemeenten.
  • Onze medewerkers hebben opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden en communicatiestrategieën gevolgd.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag om informatie betreffende de inhoud van de huidige website, wenst u een gebrek aan overeenstemming te melden of wilt u ons gewoon uw mening of een suggestie bezorgen? Contacteer dan het WoonInformatieCentrum per email of via het contactformulier.

 

De verklaring werd een laatste keer geanalyseerd op 10 december 2019.

Document acties