Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Wie doet wat? / Wat doet het Gewest

Wat doet het Gewest

Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.

Brussel Huisvesting - Lees verder...

urban.brussels

Brussel Stedenbouw en Erfgoed is op 6 juli 2017 opgericht als een bestuur dat onafhankelijk is van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

urban.brussels - Lees verder...

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Het instituut heeft de taak om onderzoeken uit te voeren, om milieugerelateerde kwesties te plannen en daarover advies te verlenen. Daarnaast assisteert het instituut de Brusselse overheden en ondernemingen om milieuplannen op te stellen.

Leefmilieu Brussel - Lees verder...

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is een Brusselse pararegionale instelling type B. Haar rol bestaat uit de voogdij, de controle, de erkenning, de organisatie van overleg, de begeleiding van sociale woningen in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de Openbare Vastgoedmaatschappijen.

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij - Lees verder...

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een coöperatieve vennootschap opgericht in 1989 door de gezinsbeweging (de Ligue des Familles en de Gezinsbond).

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Lees verder...

citydev.brussels

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) is een publiekrechtelijke pararegionale instelling die in 1974 werd opgericht. De GOMB gebruikt in haar communicatie de naam citydev.brussels.

citydev.brussels - Lees verder...

Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor het aankopen, verkopen, bouwen, bouwrijp maken, onderhouden maar ook verhuren van onroerende goederen. Algemeen beschouwd beheert ze het huurbestand van het privépatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Lees verder...

Adviesraad voor huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Adviesraad, samengesteld uit maximaal 25 leden, verenigt afgevaardigden van de openbare huisvestingsoperatoren, van verenigingen, van werknemers- en werkgeversorganisaties, afgevaardigden van de privésector en enkele deskundigen.

Adviesraad voor huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Lees verder...

Document acties